BULETINUL UNIVERSITATII NATIONALE DE APARARE
"CAROL I" nr.4 2007

Cuprins

 

 
BULETINUL UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE DE APĂRARE "CAROL I"........................................ 1
Prezentare si cuprins
Evaluarea amenințării CBRN și misiunilor structurilor NBC.................................................. 9
Col.prof.univ.dr. ION MITULEȚU
Învățământul centrat pe student.................................................................................... 16
Col.(r) prof.univ.dr. IOAN GEANTĂ
Învățământul centrat pe studentul adult. Riscuri și abordări.............................................. 24
Lect.univ.dr. LUIZA-MARIA OLTEANU
Activitatea politico-diplomatică a lui Vasile Alecsandri...................................................... 28
Prof.univ.dr. CONSTANTIN IORDACHE
Politica Europeană de Securitate și Apărare - PESA.
Contribuție esențială a politicii Uniunii Europene
la rezolvarea problemelor de securitate globale.............................................................. 38
Lt.col.lect.univ.dr. LIVIU BALABAN
Considerații privind conceptele moderne ale operațiilor întrunite....................................... 48
Lt.col.lect.univ.dr. LIVIU BALABAN
Caracteristicile esențiale ale societății informaționale
și ale societății cunoașterii............................................................................................ 60
Col.(r) prof.univ.cons.dr. GRUIA TIMOFTE
Caracteristicile computației de înaltă performanță........................................................... 68
Col.(r) prof.univ.cons.dr. GRUIA TIMOFTE
 

Exploatarea didactică a unui text literar: "Déjeuner du matin"
de Jacques Prévert....................................................................................................... 75
Lect.univ.dr. CONSUELA-ANGELA DRĂGAN

 
Organizația bazată pe cunoaștere și cultura organizațională.
Implicațiile creării comunității academice de tip knowledge-based.................................... 81
Conf.univ.dr. LUIZA KRAFT
Sinonimia lexicului specializat militar.............................................................................. 90
Lect.univ. SPERANZA TOMESCU
Interoperability and the study of English as a foreign
language in the Romanian military................................................................................. 94
Lect.univ. SPERANZA TOMESCU
Interacțiunea lingvistică în comunicarea militară............................................................. 99
Lect.univ.dr. LUIZA-MARIA OLTEANU
Contextul lingvistic și extralingvistic al afluxului de anglicisme/americanisme
în limba rusă de la începutul secolului al XXI-lea........................................................... 104
Lect.univ.dr. LUIZA-MARIA OLTEANU
Tendințe în dinamica parteneriatelor.............................................................................108
Lt.col.drd. DOINA MUREȘAN
Aspecte privind activitatea României în Consiliul
de Securitate al Organizației Națiunilor Unite................................................................. 119
LEONIDA MOISE
Evoluția reglementărilor internaționale în domeniul
drepturilor omului....................................................................................................... 129
LEONIDA MOISE
Caracterizarea noilor riscuri, amenințări și acțiuni
posibile în regiunea Mării Negre................................................................................... 136
Lt.col.drd. MILEVA-ELENA STANCU
Delimitări ale managementului lanțului de aprovizionare -
livrare în domeniul militar........................................................................................... 146
Lt.col.dr. GHEORGHE MINCULETE
Lt.col.drd. ANCA MINCULETE
Lt.col. drd. GABRIEL TIBERIU BUCEAG
Infrastructuri informaționale critice.............................................................................. 165
Lt.col.drd. MIRELA BĂDEANA
Mr.ing.drd. SORIN FLOREA
Relația dintre conceptele operaționale, tehnologie
și structurile militare................................................................................................... 181
Lt.col.drd. IONEL IRIMIA
Influența conceptelor de securitate asupra
construcției structurilor militare................................................................................... 192
Lt.col.drd. IONEL IRIMIA
Participarea României la realizarea unor inițiative
în domeniul cooperării transfrontaliere euroregionale.................................................... 206
Mr.drd. FELICIA DEDIU
Originea mișcării basce ETA........................................................................................ 224
Cpt.lect.univ.dr. DOREL BUȘE
Relația NATO – Rusia – o perspectivă istorică............................................................... 228
Lt.cdor.ing. IURI COVALEOV
Politica de apărare a României în contextul integrării
în NATO și aderării la UE............................................................................................. 239
Cpt.cdor. MARGARETA ALEXANDRESCU
Regimul juridic al strâmtorilor Mării Negre. Regimul
juridic al Dunării......................................................................................................... 247
Lect.univ.drd. SIMONA-VALENTINA MALEȘCU
Organizarea, structura și funcțiile sistemului existent
de management al situațiilor de urgență....................................................................... 254
Cdor. DORINEL ALEXANDRESCU
Managementul riscurilor în activitatea de informații
militare. Rolul serviciului de informații militare prin
celulele naționale de informații în operațiile multinaționale............................................. 262
Gl.lt.(r) prof.univ.dr. MARIN ILIE
Lt.col.drd. CĂTĂLIN C. MIHALACHE
Modul de aplicare a legilor și principiilor luptei armate
în managementul acțiunilor militare desfășurate de România
în epoca globalizării................................................................................................... 277
Gl.lt.(r) prof.univ.dr. MARIN ILIE
Av.dr. GHEORGHE ION
Lect.univ.drd. ANA MONA ILIE
Actualități în asistența umanitară................................................................................. 285
Lt.col. medic drd. ION-IULIAN PETRESCU
Col. BENONE ANDRONIC
Estimarea ratei pierderilor sanitare probabile................................................................ 294
Lt.col. medic drd. ION-IULIAN PETRESCU
Col. BENONE ANDRONIC
Lupta comunității internaționale împotriva criminalității
organizate transnațional (partea I)............................................................................... 303
Drd. procuror AUREL-MIHAIL CIOROBEA
Slt. MARIUS MILITARU
Istoricul relațiilor politico-militare în spațiul situat între
Marea Neagră și Marea Caspică, în ultimele două milenii................................................ 317
Cdor. (r) drd. ION STAN
Studiu privind corelația economie – securitate națională................................................. 320
Col.conf.univ.dr. EUGEN BOAMBĂ
Studiu privind sistemul de securitate europeană
la început de mileniu.................................................................................................. 336
Col.conf.univ.dr. EUGEN BOAMBĂ
Evoluții recente ale conceptului și practicii transformării
dreptului internațional actual în anul 2007..................................................................... 346
Dr. VALENTIN STELIAN BĂDESCU
Rolul limbii franceze în realizarea unei bune
comunicări în cadrul misiunilor NATO........................................................................... 368
Lect.univ.drd. ANA-MONA ILIE
România și prăpastia digitală în anul 2007.................................................................... 373
Lect.univ.dr. LAURENȚIU CĂTĂLIN FRĂȚILĂ
Prof.univ. dr. DANIELA LILIANA HÎNCU
Aspecte ale eficienței economice a sistemelor informatice.............................................. 383
Lect.univ.dr. LAURENȚIU CĂTĂLIN FRĂȚILĂ
Analiza mediului de securitate actual............................................................................ 391
Mr.ec.drd. ANDA PETRACHE
Comunicarea în ad-terorism........................................................................................ 399
MARIA PRIOTEASA
Diplomația – structura istorică și activitate................................................................... 404
CATHERINE PĂVĂLOIU
Terorismul – o armă a războiului rece?........................................................................ 415
CATHERINE PĂVĂLOIU
Războiul bazat pe cunoaștere (knowledge-based warfare)............................................. 423
Prof.univ.dr. EUGEN SITEANU
Abordări moderne privind războiul informațional
pe timp de pace, criză sau război................................................................................ 435
RADU POPA
Corupția – mijloc de susținere a crimei organizate........................................................ 447
Drd. CRISTINA VASILE
Considerații privind criteriile vizate de noile structuri
de geniu, în perspectiva anilor 2015 - 2020................................................................... 453
Lt.col.dr. DUMITRU RADU
Corelația dintre morală și comunicarea universitară...................................................... 459
Conf.univ.dr. MARIA IACOB
Război și pace în cartea lui Iosua. Cucerirea Canaanului................................................ 464
Pr.lect.dr MIHAIL TEODORESCU
Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" :: Ministerul Apararii :: CSSAS :: Revista Militara de Management si Educatie