PROCESUL DE RECENZARE


 

Toate manuscrisele trimise la Buletinul Universității Naționale de Apărare "Carol I" sunt supuse unei evaluări interne și externe de tip peer review, double-blind.

Editorii interni ai revistei evaluează inițial dacă manuscrisul este relevant pentru domeniul de activitate al revistei. În timpul acestei etape, un articol poate fi respins fără revizuire externă dacă editorul găsește similitudini cu alte lucrări publicate, dacă subiectul nu se încadrează în domeniul de aplicare al Buletinului sau dacă formatul lucrării este neprofesionist. În cazul în care manuscrisul trece de filtrul editorial inițial, articolul este evaluat de doi recenzenți externi. Acest proces durează, de obicei, 3-4 săptămâni.

Rezultatul procesului de revizuire poate avea ca rezultat:

  • a) acceptare;
  • b) retrimiterea cu revizuiri minore;
  • c) retrimiterea cu revizuiri majore;
  • d) respingerea articolului.

Toate articolele sunt supuse verificării similitudinii cu ajutorul site-ului sistemantiplagiat.ro (Sissro).

Trebuie remarcat faptul că, în mod excepțional, Consiliul editorial invită specialiști de marcă în domeniul lor să își exprime punctul de vedere pe teme specifice pentru Buletinul. Pentru rubrica Invitat special, există o evaluare a conținutului de către Consiliul editorial.