PROCESUL DE RECENZARE


 

Etapele procesului de recenzare a articolelor supuse spre publicare sunt:

 Etapa nr.1:

Preevaluarea articolului prin verificarea avizelor de securitate, a formatului ştiinţific, specific revistei, şi a structurii cerute în Ghidul pentru autori. În cazul în care articolul nu se încadrează în tematica revistei, autorul/autorii vor fi informați privind respingerea acestuia de la publicare. Pentru articolele în limba engleză se analizează calitatea traducerii. Pentru fiecare articol în parte se verifică procentul de similitudine, prin intermediul unui soft specializat. În urma emiterii raportului, se trimit către referenții științifici pentru a fi evaluate numai acele articole care au fost acceptate după verificarea procentului de similitudine (coeficient mai mic de 10%).

 Etapa nr. 2:

Trimiterea articolelor la referent/ referenți de specialitate pentru evaluarea conținutului științific și completarea formularelor peer-review. Identitatea autorului rămâne necunoscută consilierilor/referenților științifici. Autorii articolelor nu cunosc identitatea referenților științifici și invers, procesul derulându-se astfel în double blind.

Pe baza recomandărilor făcute de către referenți, membrii Colectivului editorial pot lua următoarele decizii:

  • lucrarea va fi publicată;
  • lucrarea va fi publicată, după revizuiri minore;
  • lucrarea va fi publicată, după revizuiri majore;
  • lucrarea nu va fi publicată.

În fiecare caz, autorii vor fi informați despre decizie.

 

Etică editorială

Buletinul Universității Naționale de Apărare ,,Carol I” susține cele mai înalte standarde de etică ale publicațiilor şi ia toate măsurile necesare pentru a menține acest nivel. Autorii vor trimite o lucrare originală. Articolele nu vor fi copiate, parţial sau integral, din alte surse. Autorii sunt obligați să nu ascundă conflictele de interese și beneficiile asociate activității lor.

Colectivul editorial al Buletinului Universității Naționale de Apărare ,,Carol I” se angajează să examineze, în mod obiectiv și echitabil, lucrările depuse și să rezolve conflictul de interese dintre autori și referenții științifici și se angajează să ofere soluții rapide la eventuale divergențe.