GHID PENTRU AUTORI


 

NORME DE EDITARE A ARTICOLULUI

 

Normele de editare pentru articolele care vor fi publicate în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”sunt următoarele: Configurarea paginii: sus – 20 mm, jos – 20 mm, stânga – 20 mm, dreapta – 20 mm;Format A4 (210 x 297 mm);Font: Times New Roman;Stil: normal;Titlul lucrării: cu majuscule, font 18 pt, bold, centrat;Numele autorului: numele, prenumele –font 12 pt, bold, centrat; – la două spații libere sub titlul lucrării.Afilierea autorului: instituție, oraș, țară – font 12 pt, bold, centrat;– la un spațiu sub numele autorului.Abstract – font 10 pt, italic;– la un spațiu liber sub precizarea afilierii autorului;

– se va redacta atât în limba română, cât și în limba engleză;

– va cuprinde cel mult 10 linii de text (între 100 - 150 de cuvinte);

– trebuie să exprime o sinteză clară și riguroasă a articolului, cu fraze scurte și concise.

 

Cuvinte cheie – font 10 p, italic;– la un spațiu liber sub abstract.

– se vor redacta atât în limba română, cât și în limba engleză;

– maximum 8 cuvinte cheie, separate prin semnul „punct și virgulă”.

 

Conţinutul textului – font 12 pt, justificat;‒ la două spații libere sub cuvintele-cheie;‒ paragraf: prima linie – 7 mm; justificat;‒ articolul trebuie să includă, obligatoriu, note de referință (inserate cu numerotare automată în text), ‒ articolul trebuie să includă, obligatoriu, subsecțiunea „Concluzii” și „Bibliografie”.Desene și diagrame: explicația desenului (schemei) poziționată la un spațiu sub figură, centrat, font 10 pt (figura va fi numerotată cu cifre arabe, urmate de titlul sau explicația figurii;‒ specificarea, obligatorie, a sursei.Formule matematice: aliniere stânga la 7 mm; font 12 pt;‒     formulele matematice mai lungi de 80 mm vor fi fracționate.

 

Tabelele –titlul va fi scris deasupra tabelului.

Numele organizațiilor: editat cu majuscule. 

 

Notele bibliografice de referință

  • se scriu în subsolul paginii și se vor marca în text cu cifre arabe,
  • la explicațiile de la subsol, se vor specifica: prenumele și numele autorului, titlul lucrării (scris italic), editura, localitatea, anul apariției, numărul paginii/paginilor.

 

Concluzii

  • rezumă rezultatele cercetării şi importanţa lor în raport cu stadiul actual de cercetare a temei;
  • evită intrarea în detalii;
  • evidenţiază complexitatea cercetării, fară să ignore dificultăţile;
  • oferă un comentariu personal despre rezultatul cercetarii, în raport cu obiectivele propuse, care au fost enunţate în introducere.

 

Elemente bibliografice:

  • nume și prenume autor (în cazul unei lucrări colective, se va menționa coordonatorul acesteia, iar lucrările care au ca „autor-girant” o instituție, sub egida căreia apare lucrarea, aceasta va fi plasată ca „autor”, între paranteze drepte) – titlul lucrării (litere italice) – numărul ediției – volumul – editura – locul publicării – anul apariției lucrării;
  • pentru reviste – nume și prenume autor – titlul articolului (cu litere de rând, între ghilimele) – titlul revistei în care apare studiul (cu litere italice) – volumul – numărul acesteia – ziua – luna – anul publicării;
  • paginile web din care s-au extras anumite date și informații vor avea menționate și data accesării.

 

Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul şi corectitudinea științifică a lucrării.