GHID PENTRU AUTORI 


 

Buletinul Universității Naționale de „Apărare Carol I”  își deschide paginile celor interesați să publice într-o revistă științifică bilingvă, ce are ca obiectiv diseminarea rezultatelor științifice din domeniul securității și apărării.

Pentru a publica, cu succes, manuscrisul dumneavoastră, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiții de redactare: 

PRINCIPALELE CRITERII DE SELECŢIE

 • Circumscrierea în aria tematică a revistei –securitate și apărare, având următoarele domenii: tendințe și perspective în securităte și apărare, geopolitică și geostrategie, relații internaționale, provocări ale păcii și războiului, managementul conflictelor, strategie militară, noi tehnologii în domeniul militar, istorie militară, leadership militar etc;
 • Caracterul științific al lucrării - abordare metodologică clară, menținând în același timp un stil neutru și obiectiv. Furnizarea unei argumentări riguroase pentru opiniile exprimate, specificând toate resursele utilizate.
 • Semnificația - noutatea și importanța rezultatelor;
 • Conformitatea cu normele editoriale adoptate de revistă.

DIMENSIUNEA ARTICOLULUI ȘI NORME DE EDITARE

 • Dimensiunea articolului poate varia între 6 și 12 pagini (25.000 - 50.000 de cuvinte), incluzând notele de subsol, bibliografia şi figurile.
 • Setări pagină: margini 2 cm, format A 4.
 • Articolul se va scrie cu font Times New Roman, dimensiune corp 12, spaţiere la 1 rând, cu diacritice.
 • Denumirea fişierului în limba română trebuie să conţină numele autorului și titlul articolului, fără diacritice. Salvarea se va face ca document Word (.doc/.docx). 

STRUCTURA ARTICOLULUI

 • Titlul articolului (centrat, scris cu majuscule, bold, font 24).
 • O prezentare de autor succintă, care să cuprindă următoarele elemente (după caz): grad militar, titlu didactic/cercetare, titlu ştiinţific, prenume, nume, funcţia deţinută la principala afiliere instituţională, în cazul doctoranzilor – domeniul cercetării și universitatea – oraşul, ţara de reşedinţă, e-mail.
 • Un abstract relevant, de circa 150 de cuvinte (caractere italice).
 • 6-8 cuvinte-cheie (caractere italice).
 • Introducere/Consideraţii preliminare (nu se numerotează).
 • Două-patru capitole, eventual subcapitole.
 • Concluzii (nu se numerotează).
 • Opțional, dacă se consideră util pentru argumentare, pot fi incluse în articol tabele/grafice/imagini, cu trimitere din text către acestea. Pentru a fi asigurată lizibilitatea, acestea vor fi expediate redacției și separat, odată cu articolul, în format .jpeg / .png / .tiff.

În cazul tabelelor, deasupra se scrie, „Tabelul nr. X: titlu”, iar în cazul imaginilor ex. hărți etc, dedesubt se scrie Figura nr. X: titlu”. În ambele cazuri, se menţionează sursa (dacă este cazul) dedesubt. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Conform standardului academic, nu se inserează referințe bibliografice în Abstract și Concluzii.

Toate sursele bibliografice citate se indică în limba în care au fost consultate, cu transliterație în caractere latine, unde este cazul (de ex., în cazul folosirii caracterelor chirilice, arabe etc.).

Pentru versiunea articolului în limba engleză recomandăm ca titlurile lucrărilor în limba română să fie traduse, între paranteze, în limba engleză.

Articolul va cuprinde citări în text și bibliografie (în ordine alfabetică), conform The Chicago Manual of Style [1], din care am exemplificat câteva categorii de lucrări.

În secțiunea Bibliografie, includeți intervalul de pagini pentru întregul articol. În text, menționați paginile din care ați citat. Pentru articolele consultate online, includeți o adresă URL sau numele bazei de date în secțiunea Bibliografie. Majoritatea articolelor din revistă afișează un cod DOI (Digital Object Identifier). Un cod DOI formează un URL permanent care începe cu https://doi.org/

_____________________________________

[1] URL: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

CARTE

Bibliografie

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. 2017. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.

LaSalle, Peter. 2017. “Conundrum: A Story about Reading.” New England Review 38 (1): 95–109. Project MUSE.

Citare în text

(Keng, Lin, and Orazem 2017, 9–10)

(LaSalle 2017, 95)

SURSE INTERNET

Bibliografie

Bouman, Katie. 2016. “How to Take a Picture of a Black Hole.” Filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like Google. 2017. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Last modified April17, 2017. https://www.google.com/policies/privacy/Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts

Citare în text

(Bouman 2016)

(Google 2017)

(Yale University, n.d.)           

ȘTIRI SAU ARTICOL DIN REVISTĂ

Articole din ziar sau preluate de pe pagini de web, din reviste sau de pe bloguri sunt citate în mod similar. În secțiunea Bibliografie se repetă anul, ziua, luna surselor citate. Dacă articolul este consultat online, se include adresa de URL sau numele bazei de date.

Bibliografie

Manjoo, Farhad. 2017. “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera.” New York Times, March 8, 2017. https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html

Mead, Rebecca. 2017. “The Prophet of Dystopia.” New Yorker, April 17, 2017.

Pai, Tanya. 2017. “The Squishy, Sugary History of Peeps.” Vox, April 11, 2017. http://www.vox.com/culture/2017/4/11/15209084/peeps-easter

Citare în text

(Manjoo 2017)

(Mead 2017, 43)

(Pai 2017)

Pentru mai multe exemple, vă rugăm să consultați The Chicago Manual of Style. 

EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ

Evaluarea articolelor se realizează conform procesului double blind peer review, de către cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici specialişti în domeniul în care se circumscrie articolul. Identitatea autorilor nu este cunoscută de evaluatori, iar numele evaluatorilor nu este dezvăluit autorilor.

Concluziile raportului de evaluare sunt aduse la cunoştinţa autorilor, ele reprezentând argumentul pentru acceptarea/respingerea articolelor.

În urma evaluării, există patru rezultate posibile:

a) acceptare;

b) retrimiterea cu revizuiri minore;

c) retrimitere cu revizuiri majore;

d) respingerea articolului.

Aducem la cunoştinţa autorilor că, anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză antiplagiat (www.sistemantiplagiat.ro).

TRIMITEREA ARTICOLELOR

Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” este o revistă trimestrială.

Datele limită pentru depunerea articolelor sunt următoarele:

 • 15 februarie pentru primul trimestru (Nr. 1);
 • 15 mai pentru trimestrul al doilea (Nr. 2);
 • 15 august pentru trimestrul al treilea (Nr. 3);
 • 15 noiembrie pentru trimestrul al patrulea (Nr. 4).

Autorii români vor trimite articolele în format electronic în limba română și în limba engleză la adresa de e-mail a redacţiei, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în vederea evaluării.

Traducerea în limba engleză (British English sau American English, respectând principiul consecvenţei) trebuie să fie completă şi corectă, corespunzătoare standardelor academice, ediţia în limba engleză fiind difuzată comunităţii ştiinţifice internaţionale şi indexată în baze de date internaţionale.

NOTA BENE

Autorilor nu li se cer taxe pentru publicare și nici nu sunt remunerați.

Redacţia îşi rezervă dreptul de a face sau de a solicita autorilor modificări ce se impun pe text.

Citatele din lucrări/documente oficiale (legi, tratate etc.) şi din declaraţiile existente în limba engleză ale unor personalităţi trebuie preluate ca atare din original.

Ghilimelele se notează astfel: în limba română „…”, iar în limba engleză: “…”.

Materialele nu vor conţine informaţii clasificate. Personalul militar şi civil angajat al MApN va trimite materialele destinate publicării însoţite de avizul structurii de securitate al unităţii în care este încadrat autorul.

Responsabilitatea privind conţinutul articolelor revine în totalitate autorilor, în conformitate cu Legea nr. 206 din 27 mai 2004 cu modificările și completările ulterioare,  privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.

Articolele publicate sunt supuse legii copyright. Toate drepturile sunt rezervate Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, indiferent dacă se are în vedere întregul material sau numai o parte a acestuia, în special drepturile privind traducerea, retipărirea, reutilizarea ilustraţiilor, citatele, difuzarea prin mass-media, reproducerea pe microfilme sau orice alt mod şi stocarea în baze de date. Sunt autorizate orice reproduceri, fără perceperea taxelor aferente, dacă este precizată sursa.

Nerespectarea acestor instrucţiuni va atrage respingerea articolului. Trimiterea articolului către redacţie constituie implicit acordul autorului în privinţa celor expuse. 

Mulțumim pentru atenția acordată instrucțiunilor prezentate în acest ghid.

Pentru mai multe detalii despre publicaţie, puteţi accesa site-ul nostru: https://buletinul.unap.ro/index.php/ro sau platforma: https://revista.unap.ro/index.php/revista/article/view. De asemenea, puteţi contacta redacţia la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..