REGULI DE TEHNOREDACTARE

Pentru o mai bună procesare a articolelor vor fi respectate următoarele reguli:

 • Pagina va fi formatată de la Page Setup cu următoarele caracteristici:

Paper size: A4
Orientation: portrait
Margins: top=2 cm, bottom=2 cm, left=2 cm, right =2 cm

Numărul maxim de pagini acceptate este 10.

 • Titlul lucrării trebuie să fie în română și in engleză, și să respecte următoarele reguli de formatare:

Font: Times New Roman;
Font size: 18;
Paragraph aligment: centered.

 • Prezentarea autorului va cuprinde: gradul militar, titlul științific, prenumele și numele autorului, instituția din care provine și adresa de contact (e-mail).
 • Rezumatul (abstractul) va cuprinde maxim 10 linii de text, în limba română și in engleză.
            Font size: 10pt
 • Cuvintele cheie (5 – 6) vor fi atât în limba română, cât și in engleză delimitate intre ele prin ";".
 • Restul textului (Body text) va avea următoarele caracteristici:

Font: Times New Roman;
          Style: Regular
          Size: 12 pt;

NOTĂ:
* Pentru numărul în limba engleză,
articolele vor fi trimise atât în limba română, cât și în limba engleză.


Paragraph: Alignment: justified
                   First line:1,27 cm
                   Line spacing: single


Pentru evidențierea cuvintelor, acolo unde este necesar, se vor folosi stilurile Bold si Italic. Formulele matematice vor fi editate numai cu Microsoft Ecuation și numerotate în dreapta în format (1), (2), (3) etc. Figurile și tabelele vor fi notate în partea de jos după exemplul „Fig. 1 Reprezentarea grafică”. Schemele realizate cu ajutorul instrumentelor de desenare puse la dispoziție de aplicația MS Word vor avea elementele grupate.

 • Notele bibliografice de referință se scriu în subsolul paginii (footnotes) și se citează în text cu numere de ordine numerotate automat de opțiunea Footnotes (bottom of page; number format: 1, 2, 3 etc.; numbering: continuous). Textul notelor: Font: Times New Roman; Size: 12,5 pt; Justified; First line: none). La explicațiile de la subsol se vor specifica: autorul (prenumele, numele), titlul (cu stilul Italic), editura, localitatea, anul apariției, numărul paginii (paginilor).
 • Articolul va avea, obligatoriu, bibliografie.
 • Nu sunt acceptate decât articolele scrise cu diacritice.

 

 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" :: Ministerul Apararii :: CSSAS :: Revista Militara de Management si Educatie