REGULI DE TEHNOREDACTARE

Pentru o mai bună procesare a articolelor vor fi respectate următoarele reguli:

 • Pagina va fi formatată de la Page Setup cu următoarele caracteristici:

Paper size: A4
Orientation: portrait
Margins: top=2 cm, bottom=2 cm, left=2 cm, right =2 cm

Numărul maxim de pagini acceptate este 10.

 • Titlul lucrării trebuie să fie în română şi in engleză, şi să respecte următoarele reguli de formatare:

Font: Times New Roman;
Font size: 18;
Paragraph aligment: centered.

 • Prezentarea autorului va cuprinde: gradul militar, titlul ştiinţific, prenumele şi numele autorului, instituţia din care provine şi adresa de contact (e-mail).
 • Rezumatul (abstractul) va cuprinde maxim 10 linii de text, în limba română şi in engleză.
            Font size: 10pt
 • Cuvintele cheie (5 – 6) vor fi atât în limba română, cât şi in engleză delimitate intre ele prin ";".
 • Restul textului (Body text) va avea următoarele caracteristici:

Font: Times New Roman;
          Style: Regular
          Size: 12 pt;

NOTĂ:
*
Începând din anul 2019, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” va fi publicat atât în limba română, cât și în limba engleză, cu o frecvență trimestrială.
Astfel, vă așteptăm cu articole în ambele formate.


Paragraph: Alignment: justified
                   First line:1,27 cm
                   Line spacing: single


 

 

Pentru evidenţierea cuvintelor, acolo unde este necesar, se vor folosi stilurile Bold si Italic. Formulele matematice vor fi editate numai cu Microsoft Ecuation şi numerotate în dreapta în format (1), (2), (3) etc. Figurile şi tabelele vor fi notate în partea de jos după exemplul „Fig. 1 Reprezentarea grafică”. Schemele realizate cu ajutorul instrumentelor de desenare puse la dispoziţie de aplicaţia MS Word vor avea elementele grupate.

 • Notele bibliografice de referinţă se scriu în subsolul paginii (footnotes) şi se citează în text cu numere de ordine numerotate automat de opţiunea Footnotes (bottom of page; number format: 1, 2, 3 etc.; numbering: continuous). Textul notelor: Font: Times New Roman; Size: 12,5 pt; Justified; First line: none). La explicaţiile de la subsol se vor specifica: autorul (prenumele, numele), titlul (cu stilul Italic), editura, localitatea, anul apariţiei, numărul paginii (paginilor).
 • Articolul va avea, obligatoriu, bibliografie.
 • Nu sunt acceptate decât articolele scrise cu diacritice.

 

 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"