DESCRIEREA PROCESULUI DE RECENZARE

 

Membrii consiliului editorial al Buletinului Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I“ (stabilit în şedinţa Consiliului Ştiinţific al U.N.Ap.) în procesul de recenzare a articolelor supuse spre publicare urmăresc respectarea următoarelor cerinţe redacţionale:

  • încadrarea tematică a articolelor în profilul revistei;
  • subiectul să fie de actualitate şi să conţină elemente de noutate, originale;
  • conţinutul ştiinţific al materialului să fie substanţial;
  • argumentarea logică a ideilor;
  • stilul concis şi elevat;
  • articolele nu vor avea conotaţii politice;
  • articolele nu vor conţine informaţii clasificate;
  • autorii pot publica maxim doua articole/număr.

Fiecare manuscris acceptat de redacţie este supus procesului de recenzare (peer review), conţinutul său fiind evaluat de referenţii de specialitate. Manuscrisele nu se înapoiază autorilor.

În urma procesului de recenzare, colegiul de redacţie decide asupra publicării materialului.

 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"