ISTORIC

La 23 ianuarie 1937, sub numărul 2872, Marele Stat Major al Armatei României a aprobat actul de constituire a acestei publicații. De-a lungul timpului a fost denumit Buletinul Școalei Superioare de Război, Buletinul Academiei Militare Generale, Buletinul Academiei Militare, Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare, din anul 2003 Buletinul Universității Naționale de Apărare, iar din 2005 Buletinul Universității Naționale de Apărare "Carol I".

Tematica a fost variată și a cuprins conferințe, studii, aplicații, practică de stat major, subiectele fiind dintre cele mai importante, cu caracter de noutate în viața militară și priveau întărirea capacității de apărare a țării. În paginile sale, număr de număr, Buletinul a înregistrat, prin abordarea curajoasă și novatoare a problemelor specifice fenomenului militar, varietatea tematicii și spiritul riguros științific, un important spor de autoritate în rândul publicațiilor științifice din armată.

 

 

 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" :: Ministerul Apararii :: CSSAS :: Revista Militara de Management si Educatie