ISTORIC

La 23 ianuarie 1937, sub numărul 2872, Marele Stat Major al Armatei României a aprobat actul de constituire a acestei publicaţii. De-a lungul timpului a fost denumit Buletinul Şcoalei Superioare de Război, Buletinul Academiei Militare Generale, Buletinul Academiei Militare, Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare, din anul 2003 Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare, iar din 2005 Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".

Tematica a fost variată şi a cuprins conferinţe, studii, aplicaţii, practică de stat major, subiectele fiind dintre cele mai importante, cu caracter de noutate în viaţa militară şi priveau întărirea capacităţii de apărare a ţării. În paginile sale, număr de număr, Buletinul a înregistrat, prin abordarea curajoasă şi novatoare a problemelor specifice fenomenului militar, varietatea tematicii şi spiritul riguros ştiinţific, un important spor de autoritate în rândul publicaţiilor ştiinţifice din armată.

 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"