INFORMATII UTILE

Pagina web a revistei: http://www.buletinul.unap.ro

Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este o publicaţie ştiinţifică cu prestigiu recunoscut în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” se publică trimestrial în limba română şi anual în limba engleză (un număr special, în trimestrul doi, cu apariţie în luna iunie).

Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” (în limba română) are următoarele coduri ISSN:

 • 1584-1928 (ISSN print)
 • 2065-8281 (ISSN on line)

EBSCO

Revista Bulletin of „Carol I” National Defence University (în limba engleză) este indexată în bazele de date internaţionale EBSCO (http://www.ebscohost.com) si in Central and Estern Online Library (http://www.ceeol.com), şi are următoarele coduri ISSN:

 • 2284-936X (ISSN print)
 • 2284-9378 (ISSN on line)
 • 2284-936X (ISSN-L)

Articolele se predau la Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în format electronic şi tipărit în limba romana si limba engleza, in următorul interval de timp:

 • 01.12 – 15.02 — pentru numărul 1
 • 01.03 – 15.05 — pentru numărul 2
 • 01.06 – 15.08 — pentru numărul 3
 • 01.09 – 15.11 — pentru numărul 4


Activitatea de procesare, redactare, corectare şi tipărire se desfăşoară în cadrul Editurii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” după primirea cuprinsului / conţinutului aprobat de consiliul editorial.

Termenele stabilite pentru apariţia publicaţiei sunt:

 • 31 martie         — pentru numărul 1
 • 30 iunie           — pentru numărul 2
 • 30 septembrie  — pentru numărul 3
 • 31 decembrie   — pentru numărul 4

Articolele trimise la redacţia Buletinului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” spre publicare trebuie să reprezinte lucrări originale, nepublicate anterior, avizate de referenţii de specialitate. În caz de acceptare, acestea nu pot fi republicate fără acordul redacţiei Buletinului Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".

Responsabilitatea privind conţinutul articolului revine în totalitate autorului.

Articolele publicate sunt supuse legii copyright-ului. Toate drepturile sunt rezervate Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, indiferent dacă se are în vedere întregul material sau o parte a acestuia, în special drepturile privind traducerea, retipărirea, reutilizarea ilustraţiilor, citatele, difuzarea prin mass-media, reproducerea pe microfilme sau orice alt mod şi stocarea în bănci de date. Sunt autorizate orice reproduceri fără perceperea taxelor aferente cu condiţia precizării sursei.


 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"