INFORMATII UTILE

Pagina web a revistei: http://www.buletinul.unap.ro

Revista Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” este o publicație științifică cu prestigiu recunoscut în domeniul „Științe militare, informații și ordine public㔠al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Revista Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internațională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com

Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” se publică trimestrial în limba română și anual în limba engleză (un număr special, în trimestrul doi, cu apariție în luna iunie).

Revista Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” (în limba română) are următoarele coduri ISSN:

 • 1584-1928 (ISSN print)
 • 2065-8281 (ISSN on line)

EBSCO

Revista Bulletin of „Carol I” National Defence University (în limba engleză) este indexată în bazele de date internaționale EBSCO (http://www.ebscohost.com) si in Central and Estern Online Library (http://www.ceeol.com), și are următoarele coduri ISSN:

 • 2284-936X (ISSN print)
 • 2284-9378 (ISSN on line)
 • 2284-936X (ISSN-L)

Articolele se predau la Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I” în format electronic și tipărit în următorul interval de timp:

Pentru numerele în limba română:

 • 01.12 – 15.02 — pentru numărul 1
 • 01.03 – 15.05 — pentru numărul 2
 • 01.06 – 15.08 — pentru numărul 3
 • 01.09 – 15.11 — pentru numărul 4

Pentru numărul special, în limba engleză - până la data de 15.05.

Activitatea de procesare, redactare, corectare și tipărire se desfășoară în cadrul Editurii Universității Naționale de Apărare „Carol I” după primirea cuprinsului / conținutului aprobat de consiliul editorial.

Termenele stabilite pentru apariția publicației sunt:

 • 31 martie         — pentru numărul 1
 • 30 iunie           — pentru numărul 2
 • 30 septembrie  — pentru numărul 3
 • 31 decembrie   — pentru numărul 4

Articolele trimise la redacția Buletinului Universității Naționale de Apărare „Carol I” spre publicare trebuie să reprezinte lucrări originale, nepublicate anterior, avizate de referenții de specialitate. În caz de acceptare, acestea nu pot fi republicate fără acordul redacției Buletinului Universității Naționale de Apărare "Carol I".

Responsabilitatea privind conținutul articolului revine în totalitate autorului.

Articolele publicate sunt supuse legii copyright-ului. Toate drepturile sunt rezervate Universității Naționale de Apărare „Carol I”, indiferent dacă se are în vedere întregul material sau o parte a acestuia, în special drepturile privind traducerea, retipărirea, reutilizarea ilustrațiilor, citatele, difuzarea prin mass-media, reproducerea pe microfilme sau orice alt mod și stocarea în bănci de date. Sunt autorizate orice reproduceri fără perceperea taxelor aferente cu condiția precizării sursei.

 

 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" :: Ministerul Apararii :: CSSAS :: Revista Militara de Management si Educatie