TEMATICA

Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” constituie o principală sursă de documentare, fiind o publicație care tratează aspecte din domeniile științei militare, sociologie și psihologie militară, economie și logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept și legislație militară, operații multinaționale, comunicare și relații publice. Domeniile abordate răspund nevoilor reale ale tratării științifice a problematicii privind securitatea națională, doctrina militară, organizarea activității de comandament pentru conducerea trupelor la pace, în situații de criză și război, precum și altor probleme de ordin politico-militar, social și economic ce vizează construcția și funcționalitatea sistemului militar.


 

Buletinul Universității Naționale de Apărare "CAROL I" nr. 1 \ 2020 - RO


 

Buletinul Universității Naționale de Apărare "CAROL I" nr. 1 \ 2020 - EN


 

               EBSCO

Revista Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internațională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com

Revista Bulletin of „Carol I” National Defence University (în limba engleză) este indexată în bazele de date internaționale EBSCO (http://www.ebscohost.com) si in Central and Estern Online Library (http://www.ceeol.com).

 

 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"