TEMATICA

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” constituie o principală sursă de documentare, fiind o publicaţie care tratează aspecte din domeniile ştiinţei militare, sociologie şi psihologie militară, economie şi logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept şi legislaţie militară, operaţii multinaţionale, comunicare şi relaţii publice.

Domeniile abordate răspund nevoilor reale ale tratării ştiinţifice a problematicii privind securitatea naţională, doctrina militară, organizarea activităţii de comandament pentru conducerea trupelor la pace, în situaţii de criză şi război, precum şi altor probleme de ordin politico-militar, social şi economic ce vizează construcţia şi funcţionalitatea sistemului militar.


 

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "CAROL I" nr. 1 \ 2021 - RO


 

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "CAROL I" nr. 1 \ 2021 - EN

 


 

               EBSCO

Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com

Revista Bulletin of „Carol I” National Defence University (în limba engleză) este indexată în bazele de date internaţionale EBSCO (http://www.ebscohost.com) si in Central and Estern Online Library (http://www.ceeol.com).

 

 


Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"